Zawory antyskażeniowe

.jpgZawory Antyskażeniowe Grupy BA2760 - Gwintowane

Najwyższa grupa zaworów antyskażeniowych
- poziom zabezpieczenia: IV kategoria płynów.

 Karta produktu PDF (3,15 MB)

 


.jpgZawory Antyskażeniowe Grupy BA4760 - Kołnierzowe

Najwyższa grupa zaworów antyskażeniowych
- poziom zabezpieczenia: IV kategoria płynów.

 Karta produktu PDF (471 KB)

 


.jpgZawory Antyskażeniowe Grupy EA291NF - Gwintowane

Zawory antyskażeniowe zabezpieczające systemy wodociagowe przed II kategorią płynów (Gwint wewnętrzny BSP)

 Karta produktu PDF (500 KB)

 


.jpgZawory Antyskażeniowe Grupy EA453 - Kołnierzowe

Zawory antyskażeniowe zabezpieczające systemy wodociagowe przed II kategorią płynów.

 Karta produktu PDF (122 KB)

 


.jpgZawory Antyskażeniowe Grupy CA296

Izolatory przepływów zwrotnych typu CA296 używane są do zabezpieczenia sieci wodociągowych przed wtórnym zanieczyszczeniem spowodowanym wystąpieniem przepływów zwrotnych

 Karta produktu PDF (84,0 KB)

 


.jpgZawory Antyskażeniowe Grupy HA216

Stanowi on podwójną ochronę kierunku przepływu. Działając jako izolator przepływów zwrotnych, zapewnia opróżnienie przewodu za zaworem gdy przepływ zostaje zatrzymany, zaś działając jako zawór zwrotny, zapobiega przepływowi zwrotnemu wody zanieczyszczonej do instalacji w przypadku wystąpienia spadku ciśnienia w sieci.

 Karta produktu PDF (260 KB)

 


.jpgZawory Antyskażeniowe Grupy DA226

Wyjątkowa szczelność podczas pracy, zapewniona przez płaską silikonową uszczelkę

 Karta produktu PDF (183 KB)

 


.jpgZawory Antyskażeniowe Grupy EA251 - Gwintowane

Zawory antyskażeniowe zabezpieczające systemy wodociagowe przed II kategorią płynów (Gwint wewnętrzny/gwint zewnętrzny BSP)


Karta produktu PDF (579 KB)

 


.jpgZawory Antyskażeniowe Grupy EA426 - Kołnierzowe

Zawory antyskażeniowe zabezpieczające systemy wodociagowe przed II kategorią płynów

 Karta produktu PDF (1,30 MB)