Oferta

 

W naszej ofercie znajdują się:


Separatory, Przepompownie ścieków.

Odwodnienia liniowe: HAURATON, ACO, MEA.

Żeliwo drogowe: włazy kanałowe, wpusty deszczowe, skrzynki,

Rury kanalizacji zewnętrznej PP (dwuścienne strukturalnie).

Rury PVC kanalizacyjne lite, spienione, kształtki kanalizacjne PVC.

Studnie kanalizacyjne systemowe PE, PP, studnie rozpręźne.

Rury betonowe i żelbetowe.

Studnie betonowe i żelbetowe. Przepusty.

Rury PE, RC do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych

Kształtki zaciskowe do rur polietylenowych PLASSON, AKWEDUKT.

Kształtki elektrooporowe PLASSON, GF+.

Armatura wodociągowa AKWA, JAFAR, HAWLE, BOHAMET, WODROL.

Kształtki żeliwne szare EN-GJL-250

Kształtki żeliwne sferoidalne EN-GJS-400-15

Zawory antyskażeniowe

Wodomierze, konsole, zawory kulowe, przelotowe M83

Łączniki ocynkowane

Zamówione towary dowozimy własnym transportem  !