Realizacje

.jpgMikolów 2010 - Zlewnia solectwa Mokre

Budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach przedsięwzięcia "Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej miasta Mikołów" w zakresie obejmującym budowę kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowę sieci wodociągowej w zlewni sołectwa Mokre, wraz z odtworzeniem nawierzchni .

Dostawy dotyczyły:

-  Studni włazowych z rur strukturalnych PEHD o średnicach DN 1000 oraz 1200

-  Rur polimerobetonowych  Polycrete  Meyer DN800/960

 


.jpgKonopiska - 2009

 

„BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 908  W KONOPISKACH – ETAP I”

 Dostawy dotyczyły:

                              Rur CFW-GPR  Dn 300 – 700

                              Seperatora  AMISEP BYPASS NS 125/625