Zawory Antyskażeniowe Grupy BA4760 - Kołnierzowe

Najwyższa grupa zaworów antyskażeniowych
- poziom zabezpieczenia: IV kategoria płynów.

 Karta produktu PDF (471 KB)

photos/0_13.jpg