Zawory Antyskażeniowe Grupy CA296

Izolatory przepływów zwrotnych typu CA296 używane są do zabezpieczenia sieci wodociągowych przed wtórnym zanieczyszczeniem spowodowanym wystąpieniem przepływów zwrotnych

 Karta produktu PDF (84,0 KB)

photos/0_14.jpg