Zawory Antyskażeniowe Grupy HA216

Stanowi on podwójną ochronę kierunku przepływu. Działając jako izolator przepływów zwrotnych, zapewnia opróżnienie przewodu za zaworem gdy przepływ zostaje zatrzymany, zaś działając jako zawór zwrotny, zapobiega przepływowi zwrotnemu wody zanieczyszczonej do instalacji w przypadku wystąpienia spadku ciśnienia w sieci.

 Karta produktu PDF (260 KB)

photos/0_15.jpg