Zawory Antyskażeniowe Grupy DA226

Wyjątkowa szczelność podczas pracy, zapewniona przez płaską silikonową uszczelkę

 Karta produktu PDF (183 KB)

photos/0_16.jpg