Mikolów 2010 - Zlewnia solectwa Mokre

Budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach przedsięwzięcia "Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej miasta Mikołów" w zakresie obejmującym budowę kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowę sieci wodociągowej w zlewni sołectwa Mokre, wraz z odtworzeniem nawierzchni .

Dostawy dotyczyły:

-  Studni włazowych z rur strukturalnych PEHD o średnicach DN 1000 oraz 1200

-  Rur polimerobetonowych  Polycrete  Meyer DN800/960photos/0_22.jpgphotos/0_20.jpgphotos/0_21.jpg 
photos/0_19.jpg