Konopiska - 2009

„BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 908  W KONOPISKACH – ETAP I”

 Dostawy dotyczyły:

                              Rury CFW-GPR   Dn 300 – 700

                              Seperatora  AMISEP BYPASS NS 125/625

photos/0_24.jpgphotos/0_23.jpg