Zawory Antyskażeniowe Grupy EA291NF - Gwintowane

Zawory antyskażeniowe zabezpieczające systemy wodociagowe przed II kategorią płynów. (Gwint wewnętrzny BSP)

 Karta produktu PDF (500 KB)

photos/0_8.jpg