Zawory Antyskażeniowe Grupy EA251 - Gwintowane

Zawory antyskażeniowe zabezpieczające systemy wodociagowe przed II kategorią płynów (Gwint wewnętrzny/gwint zewnętrzny BSP)

Karta produktu PDF (579 KB)

photos/0_9.jpg