Zawory Antyskażeniowe Grupy EA453 - Kołnierzowe

Zawory antyskażeniowe zabezpieczające systemy wodociagowe przed II kategorią płynów.

 

 

Karta produktu PDF (122 KB)

photos/0_17.jpg